Vinetop
 
{ Guest } - Login Browse 
:: Browse Topic Focus
Journal
General
How-To & DIY
Tips & Tricks
Reviews
 

Lạc mất em - BanThad - Jun 21, 2007 1:39am
General @ Entertainment / Music / Lyrics - Views (7147) - ( Unrated )
Lạc mất em
Sáng tác : Lê Quang

Lạc mất em rồi từ đâu em hỡi,
lạc mất em rồi lạc cả một đời anh.
Một đời anh mãi đi tìm, một đời ôm kín nỗi niềm ,
một đời anh vùi sâu trong thương nhớ.

Đường vắng anh về người ơi có biết,
quanh chén rượu đầy mình anh uống để say,
say tình hay dối gian mình để làm một kẻ đau tình thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim.

Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim, giờ anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng.

Anh giật mình tại sao không nói trước để bây giờ mình anh với cô đơn, đêm ngày mong nhớ.

Người đến đây xin một lần người đến đây,
dù trong giây phút cũng làm tim anh vui ngừng đập.

Đừng trách rằng tại sao anh không nói, để bây giờ mình mãi mãi lạc mất nhau.

Muộn rồi, muộn rồi phải không em

Last Edit: Jan 07, 2008 10:12pm - by VineTop        Comments | Report
Comments and Ratings:( Post Your Comments )

No Comments...

General

Recent Posts
over 8 years
:: natlea - Feb 16, 2022 7:50am

Blah blah
:: Atom8 - Aug 16, 2013 12:11am

Oil Change $25 With Synthetic Blend
:: TwinsAuto - Oct 11, 2008 4:41pm

Hello Vietnam
:: BanThad - Jul 11, 2008 2:45am

Sample slideshow pics from Picasa web
:: envixion - Jul 06, 2008 12:59pm

Funny videos collection
:: netuser - May 23, 2008 1:55am

Ordinary World - Duran Duran
:: BanThad - May 17, 2008 4:28am

SWAY (Lyrics)
:: BanThad - May 03, 2008 1:32pm

Trái Tim Tình Si
:: BanThad - May 01, 2008 9:41pm

Brentwood Cherry Picking Trips
:: quickTrip - Feb 05, 2008 2:10pm

Most Viewed
Most Commented
Top Rated

2007 - 3000 vinetop.com [ Terms & Policy :: Contact Us :: About ]