Vinetop
 
{ Guest } - Login Browse 
:: Browse Topic Focus
Journal
General
How-To & DIY
Tips & Tricks
Reviews
 

Trái Tim Tình Si - BanThad - May 01, 2008 9:41pm
General @ Entertainment / Music / Lyrics - Views (7583) - Ratings(3): ( 2.67 )
Trái Tim Tình Si

Vũ Quốc ViệtTa đi tìm một trái tim
Hỡi trái tim yêu nay về đâu (rồi)
Ta đi tìm những năm tháng
Những phút đam mê trong tình yêu
Hỡi mắt nai yêu kiều
Hỡi tóc mai trong chiều nắng
Có biết ta mong chờ mãi
Rồi từng ngày (từng ngày) phôi phai

Có trái tim tình si (Ho ho ho)
Vẫn nhớ thương người đi (Ho ho ho)
Có trái tim tình si (Ho ho ho)
Mãi vẫn vương nhiều khi (Ho ho ho)
Hỡi trái tim tình si (Ho ho ho)
Hãy cố vơi sầu đi (Ho ho ho)
Hỡi trái tim tình si (Ho ho ho)
Chớ nói câu biệt ly (Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho...)

Dẫu cho thời gian vẫn trôi vội vã
Dẫu cho người xưa cuối chân trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu
Lòng ta vẫn... mãi yêu người... (Ho ho ho)

Dẫu cho thời gian lướt trôi vội vã
Dẫu cho người xưa cuối chân trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu
Lòng ta vẫn... mãi yêu người... Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho...

Last Edit: May 02, 2008 12:05pm - by BanThad        Comments | Report
Comments and Ratings:( Post Your Comments )

No Comments...

General

Recent Posts
over 8 years
:: natlea - Feb 16, 2022 7:50am

Blah blah
:: Atom8 - Aug 16, 2013 12:11am

Oil Change $25 With Synthetic Blend
:: TwinsAuto - Oct 11, 2008 4:41pm

Hello Vietnam
:: BanThad - Jul 11, 2008 2:45am

Sample slideshow pics from Picasa web
:: envixion - Jul 06, 2008 12:59pm

Funny videos collection
:: netuser - May 23, 2008 1:55am

Ordinary World - Duran Duran
:: BanThad - May 17, 2008 4:28am

SWAY (Lyrics)
:: BanThad - May 03, 2008 1:32pm

Trái Tim Tình Si
:: BanThad - May 01, 2008 9:41pm

Brentwood Cherry Picking Trips
:: quickTrip - Feb 05, 2008 2:10pm

Most Viewed
Most Commented
Top Rated

2007 - 3000 vinetop.com [ Terms & Policy :: Contact Us :: About ]