Vinetop
 
{ Guest } - Login Browse 
:: Browse Topic Focus
Journal
General
How-To & DIY
Tips & Tricks
Reviews
 

Tri Tim Tnh Si - BanThad - May 01, 2008 9:41pm
General @ Entertainment / Music / Lyrics - Views (4982) - Ratings(3): ( 2.67 )
Tri Tim Tnh Si

Vũ Quốc ViệtTa đi tm một tri tim
Hỡi tri tim yu nay về đu (rồi)
Ta đi tm những năm thng
Những pht đam m trong tnh yu
Hỡi mắt nai yu kiều
Hỡi tc mai trong chiều nắng
C biết ta mong chờ mi
Rồi từng ngy (từng ngy) phi phai

C tri tim tnh si (Ho ho ho)
Vẫn nhớ thương người đi (Ho ho ho)
C tri tim tnh si (Ho ho ho)
Mi vẫn vương nhiều khi (Ho ho ho)
Hỡi tri tim tnh si (Ho ho ho)
Hy cố vơi sầu đi (Ho ho ho)
Hỡi tri tim tnh si (Ho ho ho)
Chớ ni cu biệt ly (Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho...)

Dẫu cho thời gian vẫn tri vội v
Dẫu cho người xưa cuối chn trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đu
Lng ta vẫn... mi yu người... (Ho ho ho)

Dẫu cho thời gian lướt tri vội v
Dẫu cho người xưa cuối chn trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đu
Lng ta vẫn... mi yu người... Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho...

Last Edit: May 02, 2008 12:05pm - by BanThad        Comments | Report
Comments and Ratings:( Post Your Comments )

No Comments...

General

Recent Posts
Blah blah
:: Atom8 - Aug 16, 2013 12:11am

Oil Change $25 With Synthetic Blend
:: TwinsAuto - Oct 11, 2008 4:41pm

Hello Vietnam
:: BanThad - Jul 11, 2008 2:45am

Sample slideshow pics from Picasa web
:: envixion - Jul 06, 2008 12:59pm

Funny videos collection
:: netuser - May 23, 2008 1:55am

Ordinary World - Duran Duran
:: BanThad - May 17, 2008 4:28am

SWAY (Lyrics)
:: BanThad - May 03, 2008 1:32pm

Tri Tim Tnh Si
:: BanThad - May 01, 2008 9:41pm

Brentwood Cherry Picking Trips
:: quickTrip - Feb 05, 2008 2:10pm

Funny Youtube Crash Message
:: netuser - Jan 31, 2008 5:36pm

Most Viewed
Most Commented
Top Rated

2007 - 3000 vinetop.com [ Terms & Policy :: Contact Us :: About ]